Договір-оферта

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному Сторонами.
1.2. Послуги, пропоновані Виконавцем на сайті it24.com.ua іменуються далі як послуги.
1.3. Фізичні та юридичні особи, яким надаються послуги, іменуються далі як Клієнти.
1.4. Цей Договір укладається шляхом повної та безумовної згоди Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами. Оплачуючи Послуги, Клієнт тим самим підтверджує згоду з даним договором.

2. Предмет договору

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Клієнту оплачених Послуг.
2.2. Клієнт погоджується з умовами, які визначені цим Договором, а також зобов’язується оплачувати Послуги за діючими на момент оплати тарифами, зазначеними на сайті.

3. Порядок надання та оплати послуг

3.1. Реєстрація клієнта і оформлення замовлення здійснюється або на сайті, або в телефонному режимі, або через електронну пошту.
3.2. При реєстрації Клієнт зобов’язаний вказати свої справжні дані, відповівши на питання Виконавця.
3.3. Будь-яка з Послуг надається тільки за умови 100% передплати.
3.4. Мінімальний термін оплати — 1 календарний місяць плюс залишок днів у місяці, в якому було укладено Договір.
3.5. Оплата Послуг проводиться до 18-го числа останнього оплаченого місяця на підставі рахунків, які виставляються Виконавцем до 13-го числа останнього оплаченого місяця. Клієнт до 18-го числа останнього оплаченого місяця оплачує наступний період, або повідомляє про відмову від Послуги, в цьому випадку Послуга буде вимкнена в останній день місяця.
3.6. У разі невиконання однієї з умов пункту 3.5 Послуга може бути блокована 20-го числа останнього оплаченого місяця без повідомлення Клієнта.
3.7. У разі порушення Клієнтом правил, викладених в даній оферті, йому буде відмовлено в поверненні коштів за залишок сплаченого періода.

4. Технічна підтримка

4.1. За відсутності іншої домовленості, то всі фізичні та віртуальні сервери надаються з базовою технічною підтримкою (Базова техпідтримка — забезпечення доступності віддаленого офісу, рішення апаратних проблем (проблем з сервером, на якому розташований віддалений офіс) за запитом клієнта).
4.2. У первинне налаштування входять інсталювання операційної системи (без додаткових програм), а також налаштування апаратного RAID при його наявності на фізичних серверах за запитом Клієнта.
4.3. У разі, якщо потрібні додаткові налаштування, то вони обговорюються і проводяться заздалегідь, до видачі сервера Клієнту і оплачуються згідно тарифів Виконавця на дані Послуги.
4.4. Виконавець надає Клієнту доступ до сервера за допомогою RDP (віддалений робочий стіл) з правами адміністратора (для Windows) або по SSH з правами root (для Linux).
4.5. Після першого успішного підключення Клієнта, все обов’язки Виконавця вважаються виконаними, і все подальше адміністрування сервера Клієнт здійснює самостійно.

5. Припинення співпраці, блокування серверів.

5.1. Виконавець має право припинити співпрацю або тимчасово блокувати сервер (до з’ясування обставин і усунення причин блокування) у разі порушення Клієнтом наступних правил:
5.1.1. У разі відсутності оплати за Послугу.
5.1.2. Занесення IP-адреси сервера в блек-листи.
5.1.3. Розсилки спаму.
5.1.4. Поширення шкідливих програм, вірусів.
5.1.5. Розміщення Open VPN, open proxy, інших загальнодоступних сервісів без узгодження з Виконавцем.
5.1.6. Участь у DOS/dDOS атаках.
5.1.7. Умисні дії Клієнта, які заважають роботі інших клієнтів, нормальному функціонуванню інших серверів та роботі вузлів мережі Виконавця.
5.1.8. Фішинг.
5.1.9. Використання послуг Виконавця в будь-яких протизаконних цілях.
5.1.10. Відсутність реакції на скарги на вміст від правовласників або інших організацій.
5.1.11. Інтенсивна DDOS-атака на сервер клієнта, яка заважає функціонуванню мережі.
5.1.12. Заборонено використання ресурсів з високим споживанням процесорного часу / пам’яті, великою кількістю запитів до жорсткого диска.
5.1.13. У разі некоректного спілкування з Виконавцем (загрози, хамство, використання ненормативної лексики).

6. Відповідальності сторін.

6.1. Виконавець несе відповідальність за забезпечення доступності сервера (вирішення питань з роботою комплектуючих сервера і рішення мережевих проблем (не пов’язаних з налаштуванням програмного забезпечення сервера) в межах дата-центру).
6.2. При виникненні проблем з комплектуючими їх заміна проводиться протягом 1 робочого дня після підтвердження і локалізації проблеми. Якщо Клієнт не може надати всі необхідні докази (діагностичні повідомлення, повідомлення про помилки, лог-файли) для точного діагностування проблеми, то відлік часу починається тільки після закінчення всіх необхідних діагностичних процедур.
6.3. Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки та упущену вигоду, понесені Клієнтом в зв’язку з діями або бездіяльністю Виконавця.
6.4. Збереження даних клієнта — зона відповідальності самого Клієнта. Виконавець не несе жодної відповідальності за втрату інформації. Клієнт самостійно забезпечує резервування даних.

7. Термін дії та умови розірвання Договору.

7.1. Договір вважається таким що набув чинності з моменту надходження коштів від Клієнта в якості оплати за Послуги Виконавця.
7.2. Розірванням Договору вважається припинення використання Послуг Клієнтом або невиконання умов даного Договору однією зі сторін.
7.3. У разі розірвання Договору з ініціативи Клієнта раніше закінчення сплаченого терміну залишок коштів не повертається.